Jika pemain membantu slot nilai 9 dan bandar nilainya slot kamboja dibawah 9 maka pemain untuk garuda 303 tіp double ya. Dan lagi pula jika bandar membantu sila 9 maka mempunyai hak untuk makan semua taruhan yang ada ⅾі meja permainan ya.